Sigiliile reprezintă o protecţie excelentă împotriva accesului neautorizat în încăperi, dulapuri, dispozitive etc. Sunt utilizate în domenii precum transportul rutier, feroviar şi aerian. Etichetele şi benzile de siguranţă sunt folosite pentru a sigila: depozite, dulapuri cu documentaţie, rezervoare de combustibil, seifuri, oficii, birouri, ieşiri de urgenţă, saci pentru bani şi documente, containere, distrugătoare de documente.